Ready Set Go

Parent Teacher Association

Mr. U. S. Shenoy

President

Mr. Nagendra Bhat

Secretary

Mrs. Sangeetha Shetty

Joint Secretary

Mr. Ananda

Treasurer

Mr. A Jayarama Shetty

Member

Mrs. Geetha Bhuvanendra Achar

Member

Mr. K. Ravidas

Member

Mr. K Sadananda Shet

Member

Mr. Devayya Naik

Member